بر قامت من نقش نمی بندد سهم؟!

♣ خواب قشنگی بود، اگه همونا بیرون از مغزمم اتفاق میفتاد قشنگترم میشد

♣ هرچیزی که گم شد،با مرور زمان باورم میشه که اصلا وجود نداشته، یه جورایی مثل گم شدن افکار ورنگها و در نهایت خودم، لطف کن و جای خودت رو توی خاطرم و خاطرات نگه دار. . .

♣ از آدمای احمق بدم میاد! چرا هر روز دارم احمق تر میشم پس؟!

♣ همیشه انگیزه ای هست،انگیزه ی رفتن یا موندن! مهم اینه که انگیزه های رفتن زیاد داره میشه!

♣ دلم نمیخواد تموم بشه این روزا! دلم نمیخواد! میدونی اگه تموم بشه، هیچ وقت، هیچ وقت هیچ پدیده ای مثل این وجود نخواهد داشت! نمیخوام تموم بشه . . .

♣ miss yeah… missed…