دیالوگ

روشنی زیادم چیز جالبی نیست

آدم همه چیزو میبینه و همه اونو میبینن

توی تاریکی، ادم میتونه خیال کنه که چیزی، کسی،‌جایی منتظرشه

اما توی روشنایی اصلا خبری نیست

معلومه که خبری نیست