اندکی بنشین که باران بگذرد …

هر بار که می‌بینم‌ش ، تارهای سفید مویش بیشتر شده

و دلم می‌گیرد که چرا سهمی در سپیدی‌شان نداشته‌ام

بی‌آن‌که در آغوش‌ش بگیرم و ببوسم‌ش و بگویم چقدر دوست‌ت می‌دارم ، سپید شده اند

دل‌م می‌گیرد ازین فاصله‌ها که به جبری ناخواسته شکل گرفتند . . .

دل‌م گرفته‌است . . .

برچسب ها: , , , , , ,

۴:۱۰:۱۵

کنکور ؛

  آدم را دوباره تینجر میکند .

  فردا دوازدهمین امتحان چهارساعته ی چهارسال دوران دبیرستانم خواهد بود …

اعداد مرا دوست دارند

برچسب ها: , , , , , ,