¿

* همیشه نمی‌توان خوب بود .

برچسب ها:

iD16

+ مراقب صداها باش .

– صداها خود، مراقب خود هستند ؟

[ ‍‍~ لوئیس کارل ]

برچسب ها: , , , , , ,