Bitter Sweet Symphony

همه چی خوبه ، وقتی خوب‌های من یکی نیست .

همه چی خوبه ، وقتی خوب‌های من فقط “خوبه” .

برچسب ها: , ,

shadow of September

در فکر این بودم که چه شدم ، چه کردم ، چه میخواستم ؛

سوال ها گاه با جوابی از ذهنم میگذشتند که باد  قاب نقاشیم را شکست .

برچسب ها: , , ,