Hbl

تقصیر تو نیست

از هر نقطه ی این کیهان بنگری

همه از تو میگریزند

برچسب ها: , , , , , , ,

Infinite

نبودت

بی نهایتی است از زمان

که نمیگذرد

برچسب ها: , , , ,