Sky is Over Us

گذر زمان چندان هم موثر نیست ، کافی است حافظه ی خوبی داشته باشی و لحظه ها در ذهنت ثبت شده باشند؛ با همان رنگ؛ با همان بو و آدمهایی که دیگر نیستند ؛ چشمهایت را ببندی و پلکت پرده ی فیلم دراماتیک روزهایت تا امروز شود .

 Image Credit : Copres Waine

Comments

 1. سعید

  Sometimes you have to believe,sky is not that much high
  ——————————————————————-
  حافظه ات که خوب باشد می فهمی که زندگی گذشت
  حسرت را می فهمی
  افسوس را ا/ح/س/ا/س می کنی
  میفهمی که گذشت
  توهم رهگذری
  چشمانت را می بیندی که پلک پرده ی فیلم دراماتیکت شود ولی
  دیگر این پلک خیس جلای نمایش ندارد …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *