~

تا حالا خودتو جای گذاشتی؟

تو یه تاریخ خاصی ؟

تو یه جای خاصی ؟

بعد فراموش کنی کی ؛ کجا ؟

برچسب ها: , , ,

iD21

– خوب نـ . . .  .

+ باش !

– . ـستم .

برچسب ها: , , , ,