An accidental memory in case of dead

آدم های تصادفی شهر
که لذت داشتن یک روز خوب را از تو میگیرند.
و این چنین؛ روزها در حال گذار هستند.

misseptember

من نازنینم؛

همیشه نازنین بودم ؛

دیوی که آدم ها نشناخته پسش زدند .

برچسب ها: , , , , ,