An accidental memory in case of dead

آدم های تصادفی شهر
که لذت داشتن یک روز خوب را از تو میگیرند.
و این چنین؛ روزها در حال گذار هستند.

Comments

    1. Post
      Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *