iD22

+ اگه دنیا دو روز دیگه تموم بشه، چی؟

– فکر نکنم خدا بخواد درین حد از خودش ناامیدم کنه .

برچسب ها: , , , , , , , ,

فصل یک – بخش دو

از وقتی خودش را شناخت ؛

دلتنگ بود .

برچسب ها: , , ,

فصل یک – بخش یک

وقتی که باید حواست باشد؛

نیستی .

برچسب ها: , , ,

Fly

از من و روزهایم چه میدانی ؛

جز تصویری که نشانت میدهم ؟

برچسب ها: , , , , ,

nothing else matters

اینکه

من و تو خوبیم؛

لازم و کافی است .

برچسب ها: , , , , , , ,