بگذارید هواری بزنم !

خیلی زور داره برام ،

زندگیم ، ارامشم ، تعادل روزهام به خاطر اشتباهای بقیه بریزه بهم .

دارم مسموم میشم توی این هوای آلوده.

دارم خفه میشم .

دیدگاهی بنویسید