فصل سه – بخش دو

از خودمان مجسمه‌ای زیبا و پر زرق و برق تصور میکنیم؛

وقت تراش‌کاری، خرابش میکنیم؛

و زمان ، به پوسیدنش کمک میکند.

سال ها بعد؛

ماییم و تصویر بدست نیامده ای از ما.

برچسب ها: , , , , ,