فصل دو- بخش چهار

گاهی، نمی‌توان گفت

که هر “نفس” چقدر دردناک می‌شود.

برچسب ها: , , , ,

still Life

میگم ” باید خوب باشی … باید محکم‌تر از همیشه بایستی … به همه‌ عالم و حادثه‌ها عمود باشی … ”

ولی

حس یه آفتاب‌گردون بی خورشید دارم .

 

stlii life

 

پ.ن. دلم میخواد برم موزه‌ی ون‌گوگ… ساعت‌ها…روزها بشینم و به کاراش نیگا کنم.

پ.ن: نقاشی طبیعت بی جان “پانزده گل آفتاب گردان” ون گوگ ۱۸۸۸

برچسب ها: , , , , , , , , , , , , ,

پنج سال و شش ماه و شش روز پیش

my Dear:

maybe it is all about our love

that

nobody could bear us

maybe

we just loved too much

that this world

can’t let us to be