J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans

آدم ها از گذشته می آیند ، تریگرت میکنند و تمام .
تو میمانی و خاطرات.

برچسب ها: , , , ,

Hbl

تقصیر تو نیست

از هر نقطه ی این کیهان بنگری

همه از تو میگریزند

برچسب ها: , , , , , , ,

Infinite

نبودت

بی نهایتی است از زمان

که نمیگذرد

برچسب ها: , , , ,

iD20

+ دو تا صندلی چوبی.

- من و تو رو بشونن برا گفتن خوبی . . .

missed u

برچسب ها: , , , , , ,

Pianist

یک آپارتمان کهنه ، همسایه های پیر .

پیرمرد یک فنجان چای به دست زنش داد و گفت : باز پیانیست ما دلتنگ شده .

 

برچسب ها: , , , , ,

پرنده ی من

عصر جمعه ها را عاشقانه دوست میدارم . . .

+چهارم دی ماه هشتاد و هشت

برچسب ها: , , , , ,

دیوار

رویش دیوار که آغاز شد

از زمین هزاران دیوار میروید

هزاران هزار دیوار برای فاصله انداختن ؛ شاید یکی دو تا بیشتر … تنها یک یا دو تا …

آن یکی دو تا دیوار را من برای خود میرویانم

برای آن هنگام که خسته ام از انسانها ، از حرفهایشان ، از خنده ها و گریه های دروغینشان ؛ خسته ام از همه و همه و همه و از هیچ …

بدان تکیه میکنم

تنهاییم را در خود حل میکند ، انگار حرفهای مرا میفهمد ، صداهای آشفته ی ذهنم را میشنود ، آرامم میکند

آرامش یخی صادقانه ای         «کاش آدم ها هم دیوار بودند»

دیوار شایدم دیو وار

مثل یک دیو ، به استواری دیو

نه در اندیشه ات فرو میریختند و نه آن هنگام که به آنها تکیه کردی

«کاش آدمها هم دیوار بودند »

برچسب ها: , , , , , , , , ,

نگاهم پر

باز نگاهم پــر . . .

چه دردناک است

ایستادن میان آن همه ستاره و شهاب و سنگ و جرم

شنیدن صدای بال های پرنده های دوست داشتنی

و دیدن دور شدن تک به تک آن ها

رویش حجمی از سکوت و تنهایی

فاصله ای که از بینهایت نزدیک به بـ ـی نـ ـهـ ـایـ ـت دور میل میکند

.

.

.

روزی نگاه و واژه هایم

سیاه چاله ای میشود و من در انحنایش محو میشوم

در انحنایی که تار و پودش از توست

.

.

.

برچسب ها: , , , , , ,

جواب دادی و گفتی که من خوشم بی تو . . .

حسی مثل یک کاغذ مچاله شده دارم

کاغذی که روزی رویش نقاشی کشیده شد،

آسمان و ماه و ستاره و گل و درخت و چندین دوست

سپس روی آن همه رنگ ، واژه هایی نقش بست

شعر هایی و داستان هایی

چندی ماند

چندی خوانده شد

و آخر

مچاله شد

.

.

برچسب ها: , , , , , , , , ,

سرنوشت

تقدیر من چنین شد 

با تو؛

عاشق دیوانه  

و بی تو

دیوانه ی عاشق

 

-نازنین-

 

پی.نوشت: دلم عاشقانه نوشتن میخواهد ، دلم نوشتن میخواهد ، دلم سادگی و دوستی میخواهد ، دلم تو را میخواهد ، دلم ما را ، خنده را میخواند ، دلم میزند زیر آواز و ترانه میخواند ، دلم ساری گلین میخواهد . . .دلم . . .  دلم . . . امان از دست دلم . . . 

برچسب ها: , , , ,