فصل دو – بخش یک

این گونه سریع ؛

دور نشو .

این قلب ، تاب این کشش زمان را ندارد .

برچسب ها: , , , , , , ,

دیدگاهی بنویسید