فصل دو- بخش سه

آنقدر گفت «ای کاش دیگر بیدار نشوم»

که میترسید بخوابد.

برچسب ها: , , , , , ,

دیدگاهی بنویسید