۸۸

کم مونده به سال جدید ! کمتر از نیم ساعت ! کلی فکر و خیال، کلی آرزو، کلی حرف و نا گفته ها ، پوووووف ! میخواستم همه رو بگم، بگم ، بگم، شاید کمی سبک بشم ولی خب ! بگذریم !

یه تصمیم اساسی گرفتم: هیچ چیز کهنه ای رو با خودم به سال ۸۸ منتقل نکنم، منظورم خاطره ها، حرف ها، دل شکستن ها، ناگفته ها و … هاست ! شاید بهتر باشه ، شاید درست تر این باشه !

و همان طور که گفته بودم ۸۷ گذشت و امیدوارم ۸۸ هم بگذره ، بگذره و بگذره و تموم شه و یه روزیم … ! شاید موقعی که گفتن یا محول الحول والاحوال ، حال منم دگرگون شد و …. !

و دعاهای آخر :

امیدوارم توی ۸۸ جنگی در کار نباشه، غمی ، غصه ای ، جای خالی پرنشدنی ای ، امیدوارم سرشار از خوشی و سبزی و زیبایی باشه ، امیدوارم ۸۸ مثل سالای قبل نباشه ، امیدوارم ۸۸ سالی باشه که همیشه بگیم ۸۸ چه سال خوبی بود ، پر از دوستی باشه، پر از مهربانی ،پر از بودن ها، لبخند ها، رهایی ها . . . 

سال نو مبارک ! 

دیدگاهی بنویسید