shadow of September

در فکر این بودم که چه شدم ، چه کردم ، چه میخواستم ؛

سوال ها گاه با جوابی از ذهنم میگذشتند که باد  قاب نقاشیم را شکست .

برچسب ها: , , ,

دیدگاهی بنویسید