Hbl

تقصیر تو نیست

از هر نقطه ی این کیهان بنگری

همه از تو میگریزند

برچسب ها: , , , , , , ,

Infinite

نبودت

بی نهایتی است از زمان

که نمیگذرد

برچسب ها: , , , ,

iD20

+ دو تا صندلی چوبی.

- من و تو رو بشونن برا گفتن خوبی . . .

missed u

برچسب ها: , , , , , ,

iD19

+ من از تو دور ترم یا تو از من ؟

- هر کی که فاصله  رو بیشتر بهونه میکنه .

برچسب ها: , , , , , , , ,

iD18

- شکننده ام .

- شکننده ای !

برچسب ها: , , , ,

iD17

+ برایت عاشقانه ها را میسرودم …

- غم عشق های دگر اگر بگذارد .

برچسب ها: , , , , , , ,

iD16

+ مراقب صداها باش .

- صداها خود، مراقب خود هستند ؟

[ ‍‍~ لوئیس کارل ]

برچسب ها: , , , , , ,

iD15

+ چی بگم باور کنی ؟

- دروغهای همیشگیت .

برچسب ها: , , , , , ,

Dejavu

هر کسی ضمیری در نقش خود است

منی بود ، تو و او

او ، او ، او

زمان به سادگی من خندید

- بس کن ! نخوان . . . نخوان  !

ما شدیم

بازی ها کردیم

گریه ها

خنده ها

ولی تو و او

- نخوان . . . از ذهنم دور شو . . . نخوان . . .

او ، او ، او

به شمایی گراییدید

- . . .

منی بود و دیگر شما

خشک و بی روح سلام میکردیم

دست تکان میدادیم

به همین یک نگاه خوش بودیم

باز شما

آن هایی را برگزیدید

- بیدار شو . . . خواهش میکنم بیدار شو . . .

از آن پس

منی شد و

آن هایی

تنهایی

تنهایی

تنهایی

- نازنین / خرداد ماه ۸۶ / تکرار اردی بهشت ۸۹

♦ خواب این شعر را چند شب پیش دیدم … شعری که سالها پیش نوشته بودم به خوابم آمده بود . . .

♦ یک شعر از شعرهای سوخته … هنوز تک به تکشان را به یاد دارم …

برچسب ها: , , , , , ,

iD14

+ تو فرشته ای !

- شیطان هم یه فرشته بود .

برچسب ها: , , , , ,