la chute

زمانی که
به خودت برخورد میکنی
و فرو میریزی

برچسب ها: , ,

iD18

- شکننده ام .

- شکننده ای !

برچسب ها: , , , ,

iD17

+ برایت عاشقانه ها را میسرودم …

- غم عشق های دگر اگر بگذارد .

برچسب ها: , , , , , , ,

shadow of September

در فکر این بودم که چه شدم ، چه کردم ، چه میخواستم ؛

سوال ها گاه با جوابی از ذهنم میگذشتند که باد  قاب نقاشیم را شکست .

برچسب ها: , , ,

iD16

+ مراقب صداها باش .

- صداها خود، مراقب خود هستند ؟

[ ‍‍~ لوئیس کارل ]

برچسب ها: , , , , , ,

iD15

+ چی بگم باور کنی ؟

- دروغهای همیشگیت .

برچسب ها: , , , , , ,

iD14

+ تو فرشته ای !

- شیطان هم یه فرشته بود .

برچسب ها: , , , , ,

iD13

+ تو چگونه ای ؟

- شکستنی .

برچسب ها: , , , ,

iD12

- آدما زود ازم خسته میشن .

+  مثال نقضت بشم ؟

برچسب ها: , , , ,

iD11

- از یازده بدم میاد .

+ چون همیشه مجبوری به پاهات نیگا کنی ؟

دیالوگ های ناتمام هنوز به پایان نرسیده اند …

برچسب ها: , , , ,