ع ص ب ؟ خانه یا جهنم دنیایی؟

سلام!

خوبی؟! منم خوبم! یعنی اگه کار به کارم نداشته باشن خوبم!

بعضی موقع ها دیگه به آخر میرسم! می خوام داد بزنم بسه! بسه! زیادی تند دارین میرین،ترمز کنین !همه ی چراغ قرمزا رو رد شدین،این یکی رو تو رو خدا وایسین! وارد ورود ممنوع نشین! خیابونای یک طرف رو خلاف نرین! نرین دیگه!اه!چقدر بگم من؟! نمیبینین که به در اتاقم چند تا ورود ممنوع زدم؟! چندتا علامت خطر؟! یعنی چی اینا؟یعنی نیاین تو! یعنی وقتی تو اتاقمم یعنی به خودم نیاز دارم،فقط به خودم!یعنی می خوام کمی آسوده باشم! از همه کس و همه چی! به کی میگم من؟! به دیوارا! دقیقا به دیوارا! از بس “نازنین” نازنین” میکنن که می خوام داد بزنم نازنین و مرگ!

فرقی نداره براشون نازنین چه غلطی داره میکنه! خوابیده؟ بیداره؟! حالش خوبه؟! شدیدا به کسی نیاز داره که باهاش حرف بزنه؟! مهم واقعا؟! معلومه که نه!

جالب اینه که خواهر کوچیکمم بهم گیر میده! سر یه چای خوردن من باید به ملت ایران جواب پس بدم! چرا چاییت پر رنگه! چرا بی قند می خوری! چرا سرده۱ چرا این طوره چرا اون طوریه!

بقیه مهم نیستن! مهم اینه خونه رو هر چه بیشتر می خوام قشنگ ترش کنم،گرم تر، خرابش میکنن! به همین سادگی

شاید بی خودی گوگوش نخونده “اون جهنمی که میگن این خونه اس”

هستم و مستم! باید بازم از باده ی بیخیالیم بخورم! شاید حالم جا بیاد دوباره!

واااااااااااااااااااااااای فکر کن….

خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال روزگار

یه نخ سیگار … یکم دود… یکم سکوت….وای چه شود!…

حیف وقتی یکم دود استنشاق می فرمایم تا یه سال به سرفه ادامه میدم! حیف…

UNIMPORTANT

WHO CARES?

*عمل تخلیه ی لحظه ای مغز شما با موفقیت انجام شد!*

می ام رو هم خوردم!همه چی درست شد!

(معدلمو حساب کردم،با کمترین نمره ها و اینا ۱۹٫۹۴! دهن مامان و بابا بسته میشود! >:) (

خوابا همگی رنگی! شبا همیشه ناز!

برچسب ها: , , ,