شهرها و حافظه

حافظه ی خوب داشتن شاید خوب ولی دردناک است .

اوج درد زمانی است که خاطره ی مشترکی را تنها خود به یاد داشته باشی …

 

برچسب ها: , , , ,