یه زرافه و نصفی

انگار بین چند روز پیش شنبه تا امروز سه شنبه چندین سال جای داده باشند. چنین احساس دوری دارم .

«اکنون کجاست ؛

چه میکند ؛

کسی که فراموشش کرده ام » – عباس کیارستمی

برچسب ها: , , ,