۴:۱۰:۱۵

کنکور ؛

  آدم را دوباره تینجر میکند .

  فردا دوازدهمین امتحان چهارساعته ی چهارسال دوران دبیرستانم خواهد بود …

اعداد مرا دوست دارند

برچسب ها: , , , , , ,

[ هی فلانی ]

این روزها دنبال جوابم … برا سقوط آزادهای  فیزیک ، برا برُدارها و چرا و چگونه ی بَر دار ها … دنبال گزینه ی مطلوبم وقتی هیچ تابعی مطلوب من نیست …

کنار این همه مسئله و درس و تست و تمرین و امتحان ؛ هیچ سوالی به اندازه ی [ چرا ] اذیتم نمیکنه …

[ چرا ] های کوچک سه حرفی بی جواب …

everyday i talk to you

برچسب ها: , , , , , , , , ,