Limitless

هیچ وقت،یه حد بالایی برای خودم پیدا نکردم.

همیشه یه “نازنین” بهتر برام وجود داشت.  حتی  یه اپسیلن تلاش بیشتر ، همیشه حد بالای دست یافتنی بود، حتی وقتی به اون حد رسیدم بازم یه حد بالای دست یافتنی دیگه و …

گاهی نرسیدن، این حس عدم رضایت، مچاله ام کرد ولی …

همیشه

بی حد و مرز موندم،

غیر این، دیگه “نازنین” نیستم.

بی حد و مرزم…

برچسب ها: , , ,