~

دختری که در خود گم شد.

میز نازنین!

پ.ن:
دلم برای آن چشمان بی فروغ افسون گر

که هنگامی که دروغ می گفتند،مهربان بودند

تنگ شده است

برچسب ها: ,