گذر زهره

حس عجیبیه . گذر زهره الان تموم شد تا صد و پنج سال دیگه .

کاش صد و پنج سال بعد آدما آروم و خوب باشن .

برچسب ها: , , , ,