روشن‌تر از این نمیشه

→ بازگشت به روشن‌تر از این نمیشه